Benvenuti sul sito dell'Unione Sindacale Italiana!

Sciopero Generale. COMUNICADO 3 DE LA CGT.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Ottobre 2017 11:21 Scritto da Sandro Martedì 03 Ottobre 2017 11:11

COMUNICAT 3 DE LA CGT:

SEGUIMENT MOLT MAJORITARI DE LA VAGA A CATALUNYA

Seguiments superiors al 80% en la majoria de sectors productius.

Vaguistes incrementen les accions a carreteres i carrers durant tot el matí.

Estem davant d’una vaga molt potent a tot el territori català que qualifiquem des de la CGT, un dels sindicats convocants juntament amb IAC, COS i I-CSC, com un èxit rotund i sense pal·liatius.

Seguiments del 80 i 90% respectivament a Metro i Bus de Barcelona, pràctica aturada total e Ensenyament, principals empreses del sector TIC (DXC, T-Systems, Indra) amb percentatges entre el 65 i 90% de vaga. Sector públic amb seguiments per sobre del 90% i viles i ciutats amb el petit i mitjà comerç amb les persianes abaixades.  Mercabarna atura la seva producció, igual que la estiba amb un 100% de seguiment. La indústria manté a hores d’ara un seguiment més reduït que la mitja de Catalunya, però sempre per sobre del 50%.

Volem destacar el caràcter social d’aquesta vaga, amb l’aparició de nombrosos piquets de barri autoorganitzats que han realitzat les accions que han considerat adients per a afectar a l’activitat econòmica i productiva, objectiu de tota vaga general.

L’èxit d’aquesta vaga general ha comptat amb la interferència generada pels sindicats CCOO i UGT. La difusió que han fet de la proposta d’una tancada d’unes hores pactada amb la patronal ha buscat desmuntar una vaga general, entesa com a jornada de lluita, que ja ahir tothom intuïa que seria massiva i de la qual se n’havien mantingut al marge. Malgrat això, la majoria de la població treballadora catalana està fent seguiment de la vaga legalment convocada.

D’aquí poques hores, a les 12:00 habitualment, els piquets socials i dels sindicats convocants anirem confluint en els llocs indicats en aquest link per a iniciar recorreguts conjunts, si s’escau http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

Aquesta tarda hi haurà manifestacions unitàries a:

Barcelona: 18h als Jardinets de Gràcia.

Tarragona: 19h a la Plaça Imperial

Lleida: 18h a la Plaça Ricard Vinyes

Girona: 18h, Plaça Catalunya

Seguirem informant en propers comunicats o des del compte de Twitter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

COMUNICADO 3 DE LA CGT:

SEGUIMIENTO MUY MAYORITARIO DE LA HUELGA EN CATALUNYA

Seguiments superiors al 80% en la majoria de sectors productius.

Seguimiento superior al 80% en la mayoría de se los sectores productivos.

Vaguistes incrementen les accions a carreteres i carrers durant tot el matí.

Estamos delante de una huelga muy potente en todo el terriotrio catalán i que desde la CGT, uno de los sindicatos convocantes junto a IAC, COS i I-CSC, calificamos como un éxito rotundo y sin paliativos.

Seguiminetos del 80-90% respectivamente a Metro y Bs de Barcelona, paro casi total en las escuelas, principales empresas del sector TIC (DXC, T-Systems, Indra,...) con porcentajes entre el 65-90% . Sector público con seguimientos del 90% en pueblos y ciudades con el pequeño y mediano comercio con persianas bajadas. Mercabarna ha parado su producción, al igual que la estiba con el 100% de seguimiento. La industria mantiene un seguimiento más bajo de la media, aunque siempre por encima del 50%.

Queremos destacar el caracter social de esta huelga, con la aparición de numerosos piquetes de barrio, autoorganizados, que han llevado a cabo las actuaciones que han considerado procedentes para afectar la actividad económica y productiva, objetivo de toda huelga general.

Eléxito de esta huelga ha contado con la interferencia generada por los sindicatos CCOO y UGT. Han difundido una propuesta de un cierre limitado de horas, en acuerdo con el empresario, buscando desmontar la huelga general, entendida como jornada de lucha,que ya ayer todo elmundo intuía iba a ser massiva y de la cual se han mantenido siempre al margen. A pesar de ello la mayoría de la población trabajadora catalana está dando seguimiento de la huelga legalmente convocada.

De aquí a pocas horas, a las 12:00, los piquetes y sindicatos convocantes van a confluir en los lugares indicados en este enlace: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

A la tarde habrá manifestaciones unitarias en:

Barcelona: 18h als Jardinets de Gràcia.

Tarragona: 19h a la Plaça Imperial

Lleida: 18h a la Plaça Ricard Vinyes

Girona: 18h, Plaça Catalunya

Seguiremos informando en próximos comunicados o desde tuiter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

 

COMMUNICAT 3 OF THE CGT:
Follow-up over 80% in most productive sectors.
Strikers increase their actions on roads and streets throughout the morning.


We face a very powerful strike throughout the Catalan territory that we see from the CGT, one of the convocative unions along with IAC, COS and I-CSC, as a complete success and without palliative.
Follow-up of 80 and 90%, respectively, in Metro and Bus in Barcelona city; near from total stop in education; leading companies in the ICT sector (DXC, T-Systems, Indra) with percentages between 65 and 90% of strike; public sector with follow-up over 90% and towns and cities with small and medium-sized businesses with low blinds. Mercabarna stops its production, like the stowage with 100% follow-up.

The industry keeps at this time smaller than the average of Catalonia, but always above 50%.
We want to emphasize the social character of this strike, with the appearance of numerous self-organized neighborhood pickets that have carried out the actions they considered appropriate to affect the economic and productive activity, the objective of any general strike.
The success of this general strike has had the interference generated by the CCOO and UGT unions. Her proposition is: small time closed in agreement whit the employer. With this try to disassemble a general strike, understood as a day of struggle, which already yesterday everyone sensed that it would be massive and that they had kept marginally. In spite of this, the majority of the Catalan working population is doing the legally convened strike.
In a few hours, at 12:00 a.m., habitually, the social picks and the convening unions will come together in the places indicated in this link to start joint routes, if necessary http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

This afternoon there will be unitary demonstrations at:

Barcelona: 6pm at the Jardinets de Gràcia.
Tarragona: 7pm at the Imperial Square
Lleida: 6pm at Ricard Vinyes Square
Girona: 6pm, Plaça Catalunya
We will continue to inform you in future releases or from the Twitter account @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

 

COMMUNICAT 3 DE LA CGT: GRÊVE EST SUIVI DE LA MAJORITÉ
Plus de 80% dans les secteurs les plus productifs.

Les grevistes augmentent leurs actions sur les routes et les rues tout au long de la matinée.
Nous sommes confrontés à une grève très puissante sur le territoire catalan que comme CGT, une des unions convocatrices avec IAC, COS et I-CSC, nous vivons comme un succès complet et sans palliatif.
Suivi de 80 et 90%, respectivement, dans le métro et le bus de Barcelone, l'arrêt presque total a l'éducation, les entreprises leaders dans le secteur des TIC (DXC, T-Systems, Indra) avec des pourcentages entre 65 et 90% de la grève. Secteur public avec suivi de plus de 90% aux petites et moyennes entreprises. Mercabarna arrête sa production, comme le stowage avec un suivi de 100%.

L'industrie continue de suivre cette fois moins que la moyenne, mais toujours supérieure à 50%.
Nous voulons souligner le caractère social de cette grève, avec l'apparition de nombreux piquets de quartier auto-organisés qui ont mené à bien les actions qu'ils jugeaient appropriées pour affecter l'activité économique et productive, l'objectif d'une grève générale.
Le succès de cette grève générale a eu l'interférence générée par les syndicats CCOO et UGT. La diffusion qu'ils ont faite de la proposition d'un accord fermé d'une heure avec l'employeur a cherché à désassembler une grève générale, entendue comme un jour de lutte, qui déjà hier ont tous senti que ce serait massif et qu'ils avaient maintenu marginalement. Malgré cela, la majorité de la population active catalane surveille la grève légalement organisée.
Dans quelques heures, à 12h00, habituellement, les choix sociaux et les syndicats convocateurs se réuniront dans les endroits indiqués dans ce lien pour commencer des itinéraires communs, si nécessaire http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626

Cet après-midi, il y aura des manifestations unitaires à:
Barcelona: 18h aux Jardinets de Gràcia.
Tarragona: 19h à la place impériale
Lleida: 18h à Ricard Vinyes Square
Girona: 18h, Plaça Catalunya
Nous continuerons à vous informer dans les prochaines sorties ou sur le Twitter @CGTCatalunya

Secretariat Permanent de la CGT Catalunya

-- 
Àngel Bosqued.
        Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.
        correo: 
  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
        telf: +34 669114920
        twiter: @CGTRelinternac
        bloc: https://internaciaruganigra.wordpress.com/
        web: http://www.cgt.org.es/ 
 

Catalogna. Primi dati dello Sciopero Generale.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Ottobre 2017 13:24 Scritto da Sandro Martedì 03 Ottobre 2017 09:07

COMUNICADO 2 DE CGT:

LA HUELGA GENERAL ARRANCA CON MUCHA FUERZA EN CATALUNYA

Primeros datos del impacto de la huelga. El transporte muy afectado.

Hay piquetes actuando en diversas ciudades desde primera hora.

Anoche se inició la huelga convocada por CGT, IAC, COS i I-CSC con gran seguimiento e impacto. Centenares de trenes de media distancia, AVE y cercanías han sido cancelados. Los autobuses interurbanos i de las principales conurbaciones están cumpliendo los servicios mínimos, siempre que las condiciones lo permiten debido a los múltiples cortes de carreteras y autopistas (AP7, B23) que se está produciendo en diversos puntos del país.

Numerosos piquetes de barrio o ciudad, organizados en comités de huelga local están efectuando movilizaciones en defensa de la huelga y, a medida que avance la mañana, irán confluyendo con otros piquetes sindicales. Un alto porcentaje del pequeño comercio no ha abierto en los principales pueblos y ciudades de Catalunya.

Los puertos de Barcelona y Tarragona están prácticamente parados debido al seguimiento casi total de los estibadores y remolcadores de grandes barcos. El paro en Metro es casi completo cumpliendo estrictamente los servicios mínimos. Hay barricadas en polígonos industriales de Lérida y cierres de empresas.

También el sector agrario estará en situación de alta inactividad como, por ejemplo, los arroceros del Delta que interrumpirán la recogida de la cosecha.

Los piquetes informativos actuarán de forma coordinada durante toda la mañana, siendo las principales convocatorias las señaladas en este enlace: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626 destacando la que se iniciará alas 11, saliendo de la sede de CGT en Barcelona (Via Laietana) hasta el punto de reunión unitaria a las 12.

Seguiremos informando en próximos comunicados o desde twitter: @CGTCatalunya

 

CGT official comuniquée:

The general strike has made an energic start.

Preliminary impact data of ths strike. Transport concerned.

Pickets on cities, roads and highways from early in the morning.

General strike called by CGT, IAC, COS and I-CSC are having an impact since last night. Many trains (medium distance , high-speed and suburban trains) have been cancelled. City bus network are applying minimum services, but it depends of roadblocks (roads and highways AP7, B23) around the country. Underground of Barcelona are offering minimum services.

Many pickets of working-class districts and cities have been developing just now. Srike comittee are developing mobilizations for defending general strike with others comittee groups. Small shops closed around the country.

Port of Barcelona and Tarragona are largely stopped, with high participation of tugs and dock workers. Barricades and roadblocks throughout Catalonia.

Agricultural sector, like rice workers of Delta del Ebre too.

Informative pickets are active during this morning (more information of principalscalls here:

http://www.cgtcatalunya.org). Very important call: 11:00 a.m from CGT head to Via Laietana. 12:00 a.m concentration.

We wil report new news and official comuniquée on Twitter @CGTCatalunya


COMUNICAT 2 DE LA CGT:

LA VAGA GENERAL ARRENCA AMB MOLTA FORÇA A CATALUNYA

Primeres dades d’impacte de la vaga. El transport molt afectat.

Piquets actuen a diverses ciutats i carreteres des de primera hora del matí

Des de la passada nit la vaga convocada per la CGT, IAC, COS i I-CSC està tenint un seguiment i impacte molt elevat. Centenars de trens de mitja distancia, AVE i Rodalies han estat cancelats. Els autobusos interurbans i de les principals connurvacions están complint els serveis mínims, sempre que les condicions ho permetin degut talls generalitzats de carreteres i autopistes (AP7, B23) que s’està produint a diversos punts del país.

Nombrosos piquets de barri o ciutat organitzats en comités de vaga local están duent a terme mobilitzacions mòbils en defensa de la vaga fins a confluir amb la resta de piquets sindicals a mida que avanci el matí. El petit comerç està tancat en un molt alt percentatge a les principals viles i ciutats de Catalunya.

Els ports de Barcelona i Tarragona estan pràcticament aturats pel seguiment gairebé total a la estiba i remolcadors de grans vaixells. Aturada de Metro gairebé completa amb compliment dels serveis mínims. Barricades a polígons de Lleida i tancament d’empreses.

El sector agrari també estarà en situació de pràctica aturada, com per exemple els arrossers del Delta que interrompran la collita.

Els piquets informatius actuaran coordinadament durant tot el matí, sent les principals convocatòries les indicades en aquest link http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12626 amb especial importància un que iniciarà la sortida a les 11:00 des de la seu de la CGT de Barcelona a Via Laietana fins a la reunió unitària de les 12:00.

Seguirem informant en propers comunicats o des del compte de Twitter @CGTCatalunya

   

Lo Stato agisce in Catalogna come una dittatura

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Ottobre 2017 13:25 Scritto da Sandro Lunedì 02 Ottobre 2017 09:17

El Estado actúa en Catalunya como una Dictadura

La presencia de las "fuerzas de seguridad del estado" en Catalunya por el único hecho de querer ejercer su derecho a votar demuestra, con claridad, la actitud dictatorial de este (mal)gobierno.
Las agresiones totalmente desproporcionadas que esas policías han efectuado contra la población demuestra con claridad su eterno papel represor al servicio de cualquier estado y pone gravemente en peligro la convivencia, la seguridad de las personas y las libertades básicas de todos y todas.
La Confederación General del Trabajo manifiesta su absoluto rechazo a estas actuaciones y expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo de Catalunya.
Nada justifica agredir a una población pacífica que se defiende con urnas y papeletas, independientemente de la posición que se tenga sobre el derecho a decidir o sobre la independencia de Catalunya.
La CGT defenderá en Catalunya y en cualquier parte los derechos y las libertades de todos y todas, con los medios que tenga.

L’Estat actua a Catalunya com una Dictadura

La presència de les “forces de seguretat de l’estat” a Catalunya per l’únic fet de voler exercir el seu dret a votar demostra, amb claredat, l’actitud dictatorial d’aquest (mal) govern. Les agressions totalment desproporcionades que aquestes policies han efectuat contra la població demostra amb claredat el seu etern paper repressor al servei de qualsevol estat i posa greument en perill la convivència, la seguretat de les persones i les llibertats bàsiques de totes i tots.

La Confederación General del Trabajo manifesta el seu absolut rebuig a aquestes actuacions i expressa el seu suport i solidaritat amb el poble de Catalunya.

Res no justifica agredir la població pacífica que es defensa amb urnes i paperetes, independentment de la posició que es tingui sobre el dret a decidir o sobre la independència de Catalunya.

La CGT defensarà a Catalunya i a qualsevol lloc, els drets i les llibertats amb els mitjans que tingui.

The State acts in Catalonia as a Dictatorship


The presence of the "state security forces" in Catalonia for the sole purpose of exercising their right to vote clearly demonstrates the dictatorial attitude of this
(“mal-gobierno”) government.
The totally disproportionate assaults that these police have made against the population clearly demonstrate their eternal repressive role in the service of any state and seriously endanger the coexistence, the security of the people and the basic freedoms of all.
The General Confederation of Labor expresses its absolute rejection of these actions and expresses its support and solidarity with the people of Catalonia.
Nothing justifies attacking a peaceful population that defends itself with ballot papers and ballots, regardless of the position that has on the right to decide or on the independence of Catalonia.
The CGT will defend in Catalonia and elsewhere the rights and freedoms of all, with the means it has....

L'Etat se conduit en Catalogne comme une Dictature

La présence des "forces de sécurité de l'Etat" en Catalogne dans le seul but d'exercer leur droit de vote démontre clairement l'attitude dictatoriale de ce gouvernement (“mal-gobierno”).
Les agressions totalement disproportionnées que ces policiers ont faites contre la population démontrent clairement leur rôle répressif éternel au service de tout état et mettent gravement en péril la coexistence, la sécurité des personnes et les libertés basiques de tous.

La Confédération Générale du Travail manifeste son rejet absolu de ces actions et exprime son soutien et sa solidarité avec les peuples de Catalogne.

Rien ne justifie d'attaquer une population pacifique qui se défend avec les urnes et les bulletins de vote, quelle que soit la position qu'il a sur le droit de décider ou sur l'indépendance de la Catalogne.

La CGT défendra en Catalogne et dans n'importe quelle partie du monde les droits et libertés de tous, avec les moyens qu'elle a.

Lo Stato agisce in Catalogna come una dittatura


La presenza delle "forze di sicurezza dello Stato" in Catalogna per il solo scopo di esercitare il loro diritto di voto, dimostra chiaramente l'atteggiamento dittatoriale di questo («mal-gobierno») governo.
Gli attacchi totalmente sproporzionati che la polizia ha fatto contro la popolazione dimostra chiaramente il loro eterno ruolo repressivo al servizio di qualunque Stato che mette seriamente in pericolo la coesistenza, la sicurezza del popolo e le libertà fondamentali di tutti.
La Confederazione Generale del Lavoro esprime il suo assoluto rigetto di queste azioni ed esprime il suo sostegno e la sua solidarietà con gli abitanti della Catalogna.
Nulla giustifica l'attacco a una popolazione pacifica che si difende con le schede elettorali , indipendentemente dalla posizione che abbia il governo sul diritto di decidere o sull'indipendenza della Catalogna.
Il CGT difenderà in Catalogna e altrove i diritti e le libertà di tutti, con tutti i mezzi che ha.

 

IL 3 OTTOBRE 2017

SCIOPERO GENERALE

 

Àngel Bosqued.
        Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.
        correo: 
  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 
        telf: +34 669114920

Welcome to
THE INTERNATIONAL
Workers of the World
The anarchosyndicalist trade union, workers' confederation and section of the Anarchist International

01.10.2017. Referendum and general strike in Catalonia. Catalan leader Carles Puigdemont says the Spanish region has won the right to statehood following a contentious referendum that was marred by violence. He said the door had been opened to a unilateral declaration of independence. Catalan officials later said 90% of those who voted backed independence in Sunday's (01.10.2017) vote. The turnout was 42.3%. Spain's constitutional court had declared the poll illegal and hundreds of people were injured as police used force to try to block voting. In another development, more than 40 trade unions (included CGT and CNT-AIT) and Catalan associations called a region-wide general strike on Tuesday 03.10.2017 due to "the grave violation of rights and freedoms". The IWW supports the general strike.


 

Violenza della sicurezza di Madrid in Catalogna

864 feriti e uno grave.

Madrid tratta la Catalogna come una colognia dell'Impero!

L'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Ràad Al-Hussein si è detto oggi «molto turbato» dalle violenze in Catalogna domenica ed ha esortato «le autorità spagnole a garantire indagini complete, indipendenti e imparziali su tutti gli atti di violenza». «Le risposte di polizia devono essere sempre proporzionate e necessarie», ha aggiunto Zeid in una beve dichiarazione resa nota a Ginevra. «L'attuale situazione dovrebbe essere risolta attraverso il dialogo politico, con il pieno rispetto delle libertà democratiche», ha osservato.

   

Pagina 10 di 81